липса на самочувствие

липса на самочувствие
словосъч. - неувереност, несигурност, нерешителност, свитост, плахост

Български синонимен речник. 2013.

Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • нерешителност — същ. колебливост, несигурност, несмелост, неувереност, мекушавост, съмнение, колебание, раздвоение, смут, боязън, страх, малодушие, липса на смелост същ. свенливост, свитост същ. неустановеност, неопределеност, непостоянство същ. липса на… …   Български синонимен речник

  • несигурност — същ. неустановеност, нестабилност същ. риск, опасност, угроза, заплаха същ. неизвестност, неопределеност, мъгла, тъмница същ. съмнение, колебание, непостоянство, нерешителност, неувереност, несамоувереност същ. напрежение, напрегнатост,… …   Български синонимен речник

  • неувереност — същ. съмнение, колебливост, колебание, нерешителност, несмелост, несигурност, раздвоение, малодушие същ. липса на самочувствие, свитост, плахост …   Български синонимен речник

  • плахост — същ. страх, боязливост, плашливост, боязън същ. стеснение, нерешителност, безпокойство, смущение същ. съмнение, подозрение, недоверчивост, подозрителност същ. свенливост, стеснителност същ. неувереност, несигурност, липса на самочувствие, свитост …   Български синонимен речник

  • свитост — същ. ограниченост, затвореност, стеснителност, срамежливост, свенливост, необщителност същ. неувереност, несигурност, нерешителност, липса на самочувствие, плахост …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”